Veikla

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-379, įsteigė ir įregistravo įstatymų nustatyta tvarka biudžetinę įstaigą – Šakių rajono savivaldybės Šakių socialinių paslaugų centrą, kuris turintis juridinio asmens statusą nuo 2007 m. balandžio 2 d. vykdo veiklą.

Šakių socialinių paslaugų centras vadovaujasi Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtintais centro nuostatais.

 

Centro vizija – moderni, bendradarbiaujanti įstaiga, teikianti kokybiškas socialines paslaugas Šakių rajono gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

 

Centro misija – teikti socialines paslaugas Šakių rajono gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtinuosius poreikius, padedant įveikti socialinę atskirtį.

 

Centro tikslai:

 • teikti socialines paslaugas Šakių rajono gyventojams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu gyvenimu;
 • sudaryti sąlygas asmeniui, šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • organizuoti ir teikti kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro galimybes;
 • gerinti socialinių paslaugų kokybę ir plėsti teikiamas socialines paslaugas, orientuotis į socialinių paslaugų įvairovę atsižvelgiant į Centro finansines galimybes, turimą materialinę bazę bei žmogiškuosius išteklius;
 • plėtoti socialines paslaugas žmogaus gyvenamojoje vietoje savivaldybės nustatyta tvarka;
 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, pavestas funkcijas.

 

Centro vertybės:

 • Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
 • Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam.
 • Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
 • Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
 • Inovatyvumas– domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.

 

Prioritetinės kryptys:

 • Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Šakių rajono gyventojams;
 • Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) stiprinti ryšius su visuomene;
 • Sudaryti sąlygas geresnei gyvenimo kokybei, padėti įveikti socialinę atskirtį.

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

Šakių socialinių paslaugų centras Adresas:Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r. Kodas: 300665444; El.paštas: sakiu.spcentras@gmail.com
Visos teisės saugomos. www.sakiuspc.lt 2013
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,