Atviro jaunimo centro paslaugos

Padalinio funkcijos:

organizuoja atviro darbo su jaunimu veiklą, remdamasis atvirumo, prieinamumo,
savanoriškumo, aktyvaus dalyvavimo ir orientavimosi į jaunų žmonių sociokultūrinę erdvę
principais;
dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis, įgyvendindamas prevencines,
informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo,
sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias programas;
esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių
įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai
integracijai į darbo rinką;
organizuoja ir vykdo projektinę veiklą, taiko kitas darbo su jaunimu metodikas bei vykdo
veiklą už Padalinio ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko;
organizuoja jaunimo atvirų erdvių veiklą;
plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius, bendradarbiauja su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis
ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo su
jaunimu dirbančiomis nevyriausybinėmis bei kitomis organizacijomis, bendruomene;
kartą per metus įsivertina savo tikslus, veiklos kokybę bei poveikį;
užtikrina Padalinio patalpose viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi;
dirba su savanoriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo
nuostatomis;
skatina ir palaiko jaunimo savivaldą Padalinyje.
Padalinys gali vykdyti papildomą veiklą:
organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo sveikatingumą bei pozityvų požiūrį į sveiką
gyvenseną;
organizuoti veiklas, skatinančias teigiamą jaunimo požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę;
vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;
bendrauti ir bendradarbiauti su jaunų žmonių artimos aplinkos atstovais (tėvais, broliais,
seserimis ir pan.);
pagal kompetenciją vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;
bendradarbiauti su regiono, šalies ir užsienio jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis
įstaigomis ir organizacijomis.

 

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

Šakių socialinių paslaugų centras Adresas:Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r. Kodas: 300665444; El.paštas: sakiu.spcentras@gmail.com
Visos teisės saugomos. www.sakiuspc.lt 2013
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,