Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

skrajutė

atmintinė

Asmens duomenų tvarka

Duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų pareigūno užduotys:

  •  Informuoja duomenų valdytojus arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja šiais klausimais;
  • Stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  •  Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą;
  •  Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
  •  Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų apsaugos tvarkymu susijusiais klausimais, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Centro asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo sekretorė Gintautė Didžbalienė.

El. paštas sakiu.spcentras@gmail.com

Tel.: 8-345-52294

 

 

 

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

Šakių socialinių paslaugų centras Adresas:Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r. Kodas: 300665444; El.paštas: sakiu.spcentras@gmail.com
Visos teisės saugomos. www.sakiuspc.lt 2013
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,